TEL: 731 103 104     /     731 403 404

ZESPÓŁ › lek. wet. Aleksandra Męczyńska

lek. wet. Wojciech Ryszka

Właściciel
Specjalista Chorób Koni 
Już w czasie trwania nauki ukierunkował swoje liczne praktyki oraz wyjazdy szkoleniowe tak by zdobyć szeroką wiedzę z zakresu medycyny weterynaryjnej koni. Tuż po ukończeniu studiów podjął pracę u  dr Macieja Przewoźnego, której pierwszym etapem były staże zagraniczne w Belgi ( dr Erik Degeneffe K.I. Hof Ter Leeuwe)  i Niemczech ( Paul Schockemohle – Breeding Station, the Lewitz Stud; Dr Nils Ismer).

Podczas trwającej 7 lat pracy był uczestnikiem wielu sympozjów weterynaryjnych poświęconych koniom, w  Polsce i zagranicą. W klinice dr Przewoźnego główną gałęzią działania były szeroko rozumiane rozród i choroby wewnętrzne Koni. W ramach studiów podyplomowych odbył staż kliniczny w klinice chirurgii przy Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu. W 2011 r. po ukończeniu 2,5 letniego kształcenia i zdaniu egzaminu przed Państwową komisją uzyskał tytuł Specjalisty Chorób Koni. 

Od grudnia 2014r. Jest współwłaścicielem Lecznicy Dla Koni Equi Salus. Obecnie coraz większą część swojej pracy oprócz rozrodu koni poświęca ortopedii i stomatologii. Pozostały (???) czas spędza z rodziną.


Wojciech Kasperski

Właściciel
Renomowany hodowca koni holsztyńskich

Przedstawiciel Holsteiner Verband na Polskę, współzałożyciel KNT Stajnia Kasperscy - konie holsztyńskie

lek. wet. Natalia Kurek

Specjalista Chorób Koni

Karolina Heinrich

Maja Warchoł

lek. wet. Kinga Czarnowska

lek. wet. Aleksandra Męczyńska

lek. wet. Małgorzata Szkudlarek