TEL: 731 103 104     /     731 403 404

ZESPÓŁ

Wojciech Ryszka

Właściciel
Specjalista Chorób Koni 
Już w czasie trwania nauki ukierunkował swoje liczne praktyki oraz wyjazdy szkoleniowe tak by zdobyć szeroką wiedzę z zakresu medycyny weterynaryjnej koni. Tuż po ukończeniu studiów podjął pracę u  dr Macieja Przewoźnego, której pierwszym etapem były staże zagraniczne w Belgi ( dr Erik Degeneffe K.I. Hof Ter Leeuwe)  i Niemczech ( Paul Schockemohle – Breeding Station, the Lewitz Stud; Dr Nils Ismer).

Podczas trwającej 7 lat pracy był uczestnikiem wielu sympozjów weterynaryjnych poświęconych koniom, w  Polsce i zagranicą. W klinice dr Przewoźnego główną gałęzią działania były szeroko rozumiane rozród i choroby wewnętrzne Koni. W ramach studiów podyplomowych odbył staż kliniczny w klinice chirurgii przy Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu. W 2011 r. po ukończeniu 2,5 letniego kształcenia i zdaniu egzaminu przed Państwową komisją uzyskał tytuł Specjalisty Chorób Koni. 

Od grudnia 2014r. Jest współwłaścicielem Lecznicy Dla Koni Equi Salus. Obecnie coraz większą część swojej pracy oprócz rozrodu koni poświęca ortopedii i stomatologii. Pozostały (???) czas spędza z rodziną.


Wojciech Kasperski

Właściciel

Luiza Osiaczyk

Luiza Osiaczyk po uzyskaniu dyplomu lekarza weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w 2016 roku rozpoczęła staż w Equi Salus. Po jego ukończeniu dołączyła do zespołu lecznicy na stałe.

W trakcie studiów rozwijała zainteresowanie do hipiatrii odbywając praktyki w klinikach dla koni oraz działając w studenckim kole naukowym. W wolnym czasie interesuje się jeździectwem, gotowaniem, podróżami.