TEL: 731 103 104     /     731 403 404
RozródNeonatologia i choroby źrebiąt Badanie kupno-sprzedażOkulistykaKardiologiaChoroby zakaźne i parazytologiaChoroby wewnętrzneChirurgiaOrtopediaStomatologia

Badanie kupno-sprzedaż

- pełne badanie kliniczne w spoczynku i w ruchu
- zdjęcia rentgenowskie
- badania dodatkowe: endoskopia dróg oddechowych, badania krwi, badanie okulistyczne, badanie kardiologiczne