TEL: 731 103 104     /     731 403 404
RozródNeonatologia i choroby źrebiąt Badanie kupno-sprzedażOkulistykaKardiologiaChoroby zakaźne i parazytologiaChoroby wewnętrzneChirurgiaOrtopediaStomatologia

Chirurgia

- kastracja
- korekcja sromu
- usuwanie sarkoidów
- chirurgiczne opracowywanie ran, szycie
- laserowa korekcja dychawicy świszczącej
- chirurgiczne odprowadzenie przepukliny pępkowej u źrebiąt